om föreningen

Välkommen till

Gröveldalens Bygdegårdsförening

Grövelsjöfjällen

om föreningen/bli medlem

om

F.d. skolhuset i Storsätern har i ett projekt under åren 2005 och 2006 byggts om till samlingslokal. Detta har kunnat genomföras med hjälp av bidrag från Älvdalens kommun och Boverket samt en enastående arbetsinsats av byborna.

Flera av ortens företag har bidragit med sponsring till projektet.

Under våren 2007 stod bystugan klar att tas i bruk.

Gröveldalens Bygdegårdsförening är en ideell förening med i snitt 60-80 medlemmar. Huvudsyftet är att förvalta och driva en samlingslokal för allmänheten. En del år söker föreningen bidrag till olika projekt eller bidrag för driften. Föreningen äger nu fastigheten och har inga lån som belastar. Föreningen är medlem i Bygdegårdarnas riksförbund.

bli medlem

Föreningen ser gärna att fler stödjer verksamheten och blir medlemmar. Årsavgiften för 2015 är 60 kr för enskild och 100 kr för familj. Avgiften kan med fördel betalas in på plusgiro 472 84 07-0, kom ihåg att ange avsändare. Det går också bra att lösa medlemskortet på plats vid besök eller vid sammankomst.

En fördel med att vara medlem är också en lägre avgift vid hyra av lokalerna.

Gröveldalens Bygdegårdsförening © 2008